OZNÁMENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBCHODU S ODMĚNAMIOznámení o ochraně osobních údajů v obchodu s odměnami

Toto oznámení o ochraně osobních údajů (dále jen "oznámení") vysvětluje, jak zpracováváme osobní údaje v souvislosti s používáním [NDG PREMIO CZ] (dále jen "obchod s odměnami"). Vaše používání obchodu s odměnami se řídí [https://premio.dolce-gusto.cz/termsandconditions].

Toto jsou zásady ochrany osobních údajů společnosti Loylogic Rewards FZE a jejích dceřiných a přidružených společností (dále jen "Loylogic", "my", "nám", "náš").

1. Správce

Když se přihlásíte do obchodu s odměnami nebo používáte obchod s odměnami, Vaše osobní údaje bude zpracovávat společnost NESCAFE, 3rd Floor, Dubai World Central HQ Building Near New Al Maktoum International Airport, Dubaj, Spojené arabské emiráty, tel. č.: +971 4 810 0000 (dále jen "poskytovatel", "my", "nám", "náš").

S obecnými otázkami o obchodu s odměnami jako takovém se nejprve obracejte na info@nestle.cz.

Upozorňujeme, že při nákupu výrobku nebo služby v obchodu s odměnami (dále jen "odměna") bude zpracování Vašich osobních údajů v souvislosti s tímto nákupem zvlášť zajišťovat prodávající takového výrobku nebo služby (dále jen "obchodník"). Bližší údaje o obchodnících najdete v obchodu s odměnami v záložce s údaji obchodníků.


2. Zpracování osobních údajů

Když se přihlásíte k obchodu s odměnami nebo používáte obchod s odměnami, obdržíme a zpracujeme osobní údaje, zejména pak následující informace:

 • jméno a příjmení
 • datum narození
 • pohlaví při narození
 • údaje z mého profilu
 • preferovaný jazyk
 • Emailová adresa
 • kontaktní telefonní číslo
 • IP adresa
 • počet bodů
 • úroveň členství
 • členské číslo

Výše uvedené údaje můžeme zpracovávat za účelem poskytování a provozování obchodu s dměnami, v odpovědích na vaše dotazy a při řešení Vašeho požadavku, zejména pak při:

 • ověřování vaší totožnosti
 • zpracování vámi požadovaných transakcí
 • zlepšování služeb, které vám poskytujeme, nebo při vývoji nových služeb
 • odpovídání na e-mailové zprávy, které od vás obdržíme
 • personalizaci a úpravě vaší zkušenosti s obchodem s odměnami na míru
 • analýze vašeho používání obchodu s odměnami a získání zpětné vazby, která nám umožní zlepšit obchod s odměnami i vaši uživatelskou zkušenost.

Při zpracování těchto osobních údajů se opíráme o právní důvod, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s vámi nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost.

Nemáte žádnou obecnou povinnost svoje údaje nám poskytnout. Bez osobních údajů Vás však nemůžeme registrovat do obchodu s odměnami ani vám umožnit obchod s odměnami používat nebo s vámi komunikovat.


3. Sdělování osobních údajů

Vaše osobní údaje můžeme poskytovat

 • příslušnému obchodníkovi, když si koupíte odměnu. Můžeme mu sdělit například vaše jméno, e-mailovou adresu, kontaktní telefonní číslo a dodací adresu
 • našim propojeným osobám pro účely uvedené v článku 2

 • poskytovatelům služeb, kteří jednají jako zpracovatelé, např. když obchod s odměnami provozují za nás, nebo při obstarávání IT služeb a jiných služeb souvisejících s podnikáním
 • jiným stranám jednajícím svým vlastním jménem, např. úřadům a potenciálním kupujícím našeho podniku nebo jeho částí.

Více informací o obchodnících a jejich zpracování údajů najdete v oznámení obchodníka o zpracování osobních údajů, které naleznete zde.

Na zpracování plateb kartou spolupracujeme s Wirecard Bank AG, [Einsteinring 35, 85609 Aschheim, Německo]. Více informací o společnosti Wirecard a jejich zpracování údajů najdete na adrese [https://www.wirecardbank.com/privacy-policy/].

V některých případech můžeme předávat osobní údaje příjemcům v zahraničí v zemích mimo Švýcarsko, Evropskou unii a Evropské hospodářské společenství, které nemají odpovídající úroveň ochrany osobních údajů. V tomto případě se spoléháme na certifikaci příjemce na základě štítu EU-USA nebo Švýcarsko-USA na ochranu soukromí, nachází-li se příjemce ve Spojených státech a je certifikován, nebo zajistíme ochranu Vašich osobních údajů například tak, že budeme požadovat, aby příjemce uzavřel smlouvu o ochraně Vašich údajů. Chcete-li získat kopii takové dohody o předávání údajů, obraťte se na nás.


4. Uložení a uchování

Vaše osobní údaje uchováme po dobu nezbytnou pro účely, pro které jsme je shromáždili, a k ochraně oprávněných zájmů, například při prosazování nebo obhajobě nároků, zálohování, archivaci a při zajišťování IT bezpečnosti. Osobní údaje rovněž ukládáme tak, jak vyžadují platné právní předpisy.


5. Vaše práva

V souvislosti se svými osobními údaji máte při splnění požadavků stanovených platnými právními předpisy následující práva:

 • Právo na přístup: právo kdykoliv a zdarma si vyžádat přístup ke svým osobním údajům, které uchováváme a zpracováváme;
 • Právo na opravu: právo na opravu nebo aktualizaci nesprávných nebo neúplných osobních údajů;
 • Právo na výmaz: právo nechat svoje osobní údaje vymazat, jestliže již nejsou nezbytné, jestliže jste odvolali souhlas nebo vznesli námitku proti zpracování (pokud neexistují jiné důvody pro zpracování) nebo jestliže jsou Vaše osobní údaje zpracovávány nezákonně;
 • Právo na omezení zpracování: právo požadovat, aby zpracování vašich osobních údajů bylo omezeno;
 • Právo na přenositelnost údajů: právo bezplatně a v běžně používaném a strojově čitelném formátu získat nebo někomu jinému předat osobní údaje, které jste nám poskytli;
 • Právo vznést námitku: právo vznést u příslušného dozorového úřadu námitku proti způsobu zpracování Vašich osobních údajů nebo vyřizování Vašich žádostí;
 • Právo odvolat souhlas: právo kdykoliv odvolat svůj souhlas, aniž by tím byla dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
 • Právo podat stížnost:právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu týkající se způsobu zpracování Vašich osobních údajů nebo vyřizování Vašich žádostí

Datum: 3. 12. 2019

PRAVIDLA COOKIES V OBCHODU S ODMĚNAMI

Tato pravidla Cookies vysvětlují, jak využíváme Cookies v souvislosti s používáním Katalogu odměn PREMIO (dále jen "obchod s odměnami"). Vaše používání obchodu s odměnami se řídí [https://premio.dolce-gusto.cz/termsandconditions].

Toto jsou zásady používání Cookies společnosti Loylogic Rewards FZE a jejích dceřiných a přidružených společností (dále jen "Loylogic", "my", "nám", "náš").

Cookie je malý textový soubor uložený ve vašem prohlížeči nebo na vašem zařízení, které používáte k přístupu do obchodu s odměnami. Umožňuje nám shromažďovat určité informace o Vás a Vašem zařízení. Obchod s odměnami používá cookies k tomu, aby Vás dokázal odlišit od jiných uživatelů a mohl Vám při používání obchodu s odměnami poskytnout dobrou uživatelskou zkušenost, a ke zlepšování obchodu s odměnami. Při zpracování osobních údajů shromážděných prostřednictvím Cookies a podobných technologií se opíráme o právní důvod, že zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy s Vámi nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na Vaši žádost, z oprávněného zájmu při zajišťování IT bezpečnosti a při personalizaci a vylepšování obchodu s odměnami a na základě souhlasu, pokud nám souhlas zvlášť poskytnete.

Používáme tyto druhy souborů Cookies:

 • Zcela nezbytné soubory Cookies: Tyto soubory Cookies jsou potřebné pro provoz naší webové stránky. Jedná se například o Cookies, které Vám umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí webové stránky nebo používat nákupní košík.
 • Analytické/výkonnostní soubory Cookies: Ty nám umožňují rozpoznat a spočítat návštěvníky a sledovat, jak se návštěvníci pohybují v obchodu s odměnami při jeho používání. Tyto informace nám pomáhají zlepšit způsob fungování obchodu s odměnami.
 • Funkční soubory Cookies: Jsou používány k tomu, abychom Vás poznali při návratu do obchodu s odměnami. To nám umožňuje, aby byl náš obsah pro Vás personalizován, abychom Vás přivítali vaším jménem a pamatovali si Vaše preference (např. Váš výběr jazyka nebo region.).
 • Cookies cílení: Tyto soubory Cookies zaznamenávají Vaše návštěvy v obchodu s odměnami. Tyto informace používáme proto, abychom více přizpůsobili obchod s odměnami Vašim zájmům.

Jakmile soubory Cookies již nadále nejsou nezbytné ke svému účelu, jsou zničeny. Používání souborů Cookies nám nemusíte umožnit a můžete je blokovat pomocí nastavení ve vašem prohlížeči, kterým můžete odmítnout používání některých nebo všech souborů Cookies. To, že používáme soubory Cookies však neohrožuje Vaše soukromí ani bezpečné používání obchodu s odměnami, umožňuje nám však obchod s odměnami neustále zlepšovat a zajišťovat, aby Vám přinášel lepší a užitečnější zkušenost, a jestliže zablokujete všechny soubory Cookies, může se stát, že nebudete mít přístup ke všem nebo některým částem našich webových stránek.

Obchod s odměnami používá Google Analytics, službu webové analýzy od společnosti Google Inc./Google LLC (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá Cookies (blíže viz https://policies.google.com/privacy). Informace, které generují soubory Cookies o Vašem používání této webové stránce, jsou obvykle přenášeny na server společnosti Google v USA, kde jsou uloženy. Je však aktivována anonymizace IP adresy, takže Google předem v Evropské unii nebo Evropském hospodářském prostor Vaši IP adresu zkrátí. Ve výjimečných případech bude přenesena na server společnosti Google v USA celá IP adresa a tam zkrácena. Pro tyto případy se společnost Google řídí podmínkami štítu EU-USA na ochranu soukromí, viz https://www.privacy-shield.gov/EU-US-Framework. Společnost Google bude tyto informace z našeho pověření používat k vyhodnocení vašeho používání obchodu s odměnami a předá nám zprávy o aktivitě v obchodu s odměnami. – Jak je uvedeno výše, může používání souborů Cookies odmítnout. Můžete rovněž zabránit společnosti Google ve shromažďování údajů, které jsou generovány soubory Cookies, a které se týkají Vašeho používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy), a ve zpracování těchto údajů, a to stažením a nainstalováním zásuvného modulu prohlížeče, který naleznete pod následujícím odkazem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.