PRAVIDLA A PODMÍNKY KATALOGU ODMĚNPodmínky katalogu odměn


1. Přístup do katalogu odměn

1.1 PREMIO Katalog odměn

Katalog odměn PREMIO ("katalog odměn PREMIO") je součástí věrnostního programu PREMIO dále jen "PREMIO". Katalog odměn PREMIO provozuje společnost Loylogic Rewards FZE ("provozovatel obchodu"). Katalog odměn PREMIO je určen výlučně pro účely použití ze strany členů věrnostního programu PREMIO, kteří mohou uzavírat právně závazné smlouvy podle platných právních předpisů. Pravidla týkající se používání katalogu odměn PREMIO jsou stanovena níže.

1.2 Přijetí podmínek

Vstupem na webovou stránku katalogu odměn PREMIO nebo na jakoukoli webovou stránku spojenou s webovou stránkou katalogu odměn PREMIO ("webová stránka") a prováděním transakcí prostřednictvím katalogu odměn PREMIO, zejména kliknutím na možnost "Souhlasím" nebo na podobná tlačítka, vyjadřujete výslovně své schválení a přijetí pravidel, která se vztahují na katalog odměn PREMIO, a zásad ochrany osobních údajů a používání souborů cookies.

1.3 Přijímání elektronické komunikace

Přijetím elektronické komunikace v rámci katalogu odměn PREMIO souhlasíte s přijímáním obchodních sdělení, včetně potvrzení o získání odměny, od PREMIO, provozovatele obchodu a nezávislých prodejců prostřednictvím e-mailu a souhlasíte, že tato elektronická sdělení splňují veškeré právní požadavky, jako kdyby byla tato sdělení písemná. Pokud nechcete dostávat obchodní sdělení, musíte přestat používat webovou stránku a požádat o zrušení vašeho členství – podrobnější informace najdete v Zásadách ochrany soukromí a používání souborů cookies.

1.4 Způsoby uplatnění bodů

Získané body na odměny PREMIO ("body") můžete uplatnit těmito způsoby: výměna bodů za odměny a loterie.

1.5 Odměny

TOdměny představují jakékoli zboží nebo služby, které jste získali na základě výměny bodů za dárky či loterii a které prodali a distribuovali nezávislí obchodníci, jenž tyto odměny zpřístupňují přímo vám prostřednictvím katalogu odměn PREMIO.

1.6 Vztah mezi vámi a obchodníkem

Pokaždé, když získáte odměnu prostřednictvím katalogu odměn PREMIO, uzavíráte přímo smlouvu s příslušným obchodníkem. PREMIO vám jen poskytuje přístup a technickou platformu k tomu, abyste mohli čerpat odměny přímo od obchodníka. Souhlasíte a potvrzujete, že se na získání odměn prostřednictvím katalogu odměn PREMIO použijí samostatné podmínky příslušného obchodníka. Souhlasíte s tím, že budete dodržovat tyto příslušné podmínky, včetně mimo jiné pravidel a omezení týkajících se dostupnosti, expedičních a dodacích podmínek, oznámení o vadách, zásad vrácení zboží, bodů a nároku na náhradu škod. PREMIO ani provozovatel obchodu se nestávají stranou transakce mezi vámi a obchodníkem. PREMIO a provozovatel obchodu důrazně doporučují, abyste se před získáním jakékoli odměny nejprve seznámili s podmínkami obchodníka, jež jsou dostupné na webové stránce v sekci "Podrobnosti o obchodníkovi".

1.7 Používání katalogu odměn PREMIO

Katalog odměn PREMIO můžete používat výlučně pro výměnu bodů za dárky, resp. pro získání odměny loterií a není možné, abyste webovou stránku nebo katalog odměn PREMIO využívali k jiným účelům, včetně zadávání spekulativních, nepravdivých či podvodných rezervací či nákupů odměn nebo jiných druhů jejich uplatnění. Odměny v katalogu odměn PREMIO závisí na dostupnosti v době podání vaší objednávky. Vstupem do katalogu odměn PREMIO nebo jeho použitím opravňujete PREMIO a provozovatele obchodu k tomu, aby považovali osobu využívající vaše údaje za oprávněného uživatele. Odměny může získávat pouze člen věrnostního programu PREMIO. Členové musí zajistit, aby nebyly přihlašovací údaje používány nezákonně. PREMIO a provozovatel obchodu nenesou odpovědnost za žádné důsledky nezákonného použití osobních údajů. PREMIO a provozovatel obchodu si vyhrazují právo ukončit členství v případech, kdy se domnívají, že došlo ke zneužití.

1.8 Omezení používání

Katalog odměn PREMIO je určený pouze pro členy věrnostního programu PREMIO, a zároveň pro fyzické osoby s doručovací adresou na území České republiky.


2. Zákaznický servis

V případě dotazů týkajících se odměny získané v Katalogu odměn PREMIO nebo vaší objednávky prosím kontaktujte příslušného obchodníka. V případě obecných dotazů ohledně katalogu odměn PREMIO a způsobů uplatnění bodů nás prosím kontaktujte na info@nestle.cz


3. Způsoby uplatnění bodů

3.1 Získání odměny

V rámci tohoto způsobu máte možnost získat odměny od obchodníků výměnou za body. U každé transakce je nutné využít alespoň jeden bod. Další podrobnosti viz oddíl 4 níže.

3.2 Loterie

V rámci tohoto způsobu uplatnění bodů máte možnost využít body k získání losů do loterie, a to v takové hodnotě, která je uvedena v katalogu odměn PREMIO u příslušného losu, za podmínky, že máte na svém účtu v PREMIO dostatečný počet bodů. Losy do loterie lze získat pouze za body.

3.2.1 Podmínky Loterie: Podmínky, období konání Loterie, čas a datum losování, výhra a všechny ostatní platné podmínky každé Loterie budou zveřejněny na webových stránkách. Při získání losu do Loterie se bude mít za to, že účastníci souhlasí s podmínkami Loterie.

3.2.2 Účast: Pro účast v Loterii je nutné, abyste získali (vyměnili za body) alespoň jeden los. Máte možnost vyměnit si za body větší počet losů do stejného tahu. Větší počet losů do loterie znamená větší počet účastí v Loterii, a tedy více možností v Loterii vyhrát. Získání losu do Loterie, a tedy účast v konkrétním tahu, se považují za "dokončené" v okamžiku, kdy se vám zobrazí příslušná stránka s potvrzením. V případě, že je získání losu do Loterie přerušeno a příslušná stránka se nezobrazí, musíte proces získání losu zopakovat. Po úspěšném získání losu do Loterie se automaticky zúčastníte konkrétního tahu, pro který jste los získali.

3.2.3 Uzavření loterie: Výměna bodů za losy do konkrétní Loterie končí v den uvedený na webové stránce PREMIO. Doba trvání Loterie, čas a datum tahu a všechny další příslušné podmínky budou zveřejněny na webové stránce PREMIO. Po uzavření Loterie bude ze všech vyměněných bodů za losy proveden tah a tento tah se bude konat nejpozději 15 dnů po uzavření Loterie. Vítězem bude osoba s číslem losu, který byl vylosován jako první. Rozhodnutí PREMIO bude konečné a závazné pro všechny účastníky Loterie a nebudou přijímány žádné písemné připomínky.

3.2.4 Vítěz loterie: Vítěze uvědomíme e-mailem. Člen programu výslovně souhlasí, že mohou být na webové stránce po určitou dobu po loterii uvedeny u příslušného tahu jeho křestní jméno, místo bydliště (město) a dále počet bodů investovaných v příslušné loterii.

3.2.5 Převedení odměny: Převedení odměny získané v loterii na částku v hotovosti a výplata této částky vítězi nebo podobné transakce nejsou možné.

3.2.6 Náhradní vítěz: V případě, že si vítězný výherce z jakéhokoli důvodu odměnu nepřevezme nebo ji odmítne, nebo bude-li zjištěno, že vítěz nebyl způsobilý k účasti či byl z loterie z jakéhokoli důvodu vyloučen, budou tomuto vítězi odebrány veškeré body, které v rámci loterie použil, a výhra bude udělena náhradnímu vítězi, který byl v tahu vylosován jako druhý. V případě potřeby bude ze stávajících losů v loterii vylosován nový vítězný výherce.

3.2.7 Vyloučeni z Loterie: Zaměstnanci, přidružené společnosti, dceřiné společnosti nebo Manažeři, jejichž pozice je spjata se značkou NESCAFÉ® Dolce Gusto® nemohou vstoupit do Loterie nebo vyhrát či získat odměny.

3.2.8 Změna pravidel: PREMIO si vyhrazuje právo z jakéhokoli důvodu zrušit libovolnou loterii před tím nebo po tom, co jsou vyměněny všechny losy do loterie za body nebo část z nich. V těchto případech vrátí PREMIO všem účastníkům body vložené do zrušené loterie.


4. Získání odměny

4.1 Všeobecné informace

Při získání odměny prostřednictvím Katalogu odměn PREMIO, můžete získat odměnu pouze výměnou za body.

4.2 Výměna za body

Odměnu můžete získat za takový počet bodů, který je uveden u každé odměny v Katalogu odměn PREMIO, za podmínky, že máte na svém účtu v okamžiku objednání k dispozici dostatečný počet bodů. Body, které dosud nebyly nabyty a připsány na váš účet v okamžiku podání vaší objednávky, nelze k získání odměny využít. Body se z vašeho účtu odečítají v okamžiku, kdy dojde k objednání odměny.

4.3 Směnný kurz

Počet bodů potřebný k získání odměny určuje Katalog odměn PREMIO a provozovatel obchodu. Provozovatel obchodu a PREMIO mají právo kdykoli a podle svého výlučného uvážení změnit počet bodů potřebných k získání odměny. Směnný kurz bodů se může u jednotlivých odměn lišit.

4.4 Směna na hotovost

Směna bodů na částku v hotovosti a výplata této peněžité částky ve váš prospěch nebo jiné podobné transakce nejsou možné, a to ani v případě vrácení odměny nebo služeb nebo zrušení vašeho členství v obchodě s odměnami PREMIO.

4.5 Vrácení odměn

PREMIO může kdykoli bez náhrady požadovat vrácení odměn získaných s pomocí bodů, které nebyly řádným způsobem připsány na váš účet.


5. Zaslání odměn, vrácení odměn a zacházení s odměnami

5.1 Všeobecné informace

Pokud jde o zaslání odměn, vrácení odměn a zacházení s odměnami nebo jiné záležitosti týkající se dodání odměn, použijí se výlučně podmínky uvedené na webové stránce v sekci Podrobnosti o obchodníkovi v Katalogu odměn PREMIO.

5.2 Zaslání

Odměny se zasílají pouze na registrovanou adresu člena nebo na takovou jinou adresu, která je výslovně uvedena v konkrétní objednávce odměny. Adresa musí být vždy na území České republiky. Termíny dodání nelze zaručit a PREMIO ani provozovatel obchodu nepřejímají odpovědnost za neúspěšná dodání zaviněná nesprávnými adresami, nepřítomností příjemce, celními problémy, vyšší mocí nebo jinými důvody, které nemůže PREMIO ani provozovatel obchodu kontrolovat. V případě nedodání odměny do stanoveného termínu dodání, který je uveden na stránce s potvrzením objednávky, prosím kontaktujte obchodníka. K nárokům týkajícím se nedodání, jež budou obdrženy za více než 3 měsíce po datu objednávky, nelze přihlížet.

5.3 Poplatky a daně

Ceny v katalogu odměn PREMIO zahrnují veškeré daně a expediční a manipulační poplatky obchodníka, není-li stanoveno jinak.

5.4 Vyřizování reklamací a záruční doba

Veškeré vady odměn a způsob jejich reklamace se řídí podmínkami reklamace jednotlivých obchodníků uvedených pro konkrétní odměny na webové stránce a příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. V případě (i) vrácení v souladu s platnými podmínkami příslušného obchodníka nebo (ii) neúspěšného dodání z důvodu vaší skutečné chyby (např. neúplná nebo nesprávná dodací adresa nebo fyzické nepřevzetí odměny na dodací adrese) vám mohou být účtovány vzniklé poplatky a dodatečné expediční nebo manipulační poplatky.


6. Osobní údaje

6.1 Zpracování osobních údajů

Osobní údaje zpracováváme pro potřeby provozu Věrnostního programu PREMIO tak, jak je uvedeno v podmínkách Věrnostního programu PREMIO a v souladu se Zásadami ochrany soukromí a používání souborů cookie.

6.2 Důvěrnost přihlašovacích údajů

Přístup a používání heslem chráněných a / nebo zabezpečených částí Katalogu odměn PREMIO je omezeno pouze na oprávněné osoby. Neoprávněné osoby, které se pokoušejí získat přístup do těchto částí Katalogu odměn PREMIO, mohou být stíhány. Jste zodpovědní za zachování důvěrnosti vašich přihlašovacích údajů, včetně vašeho účtu a hesla, a za omezení přístupu k vašemu počítači, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu do Katalogu odměn PREMIO. Souhlasíte s přijetím odpovědnosti za veškeré proměněné body a další činnosti, ke kterým dojde na vašem účtu nebo pod vaším heslem. Měli byste učinit všechna nezbytná opatření, abyste zajistili, že jsou přihlašovací údaje důvěrné a v bezpečí, a měli byste neprodleně informovat PREMIO, pokud máte důvod se domnívat, že došlo ke zneužití vašeho hesla, dozvěděla se ho neoprávněná osoba nebo je pravděpodobné, že bude použité neoprávněným způsobem.


7. Odpovědnost

7.1 Smluvní strana

Při získání odměny prostřednictvím katalogu odměn PREMIO uzavíráte smlouvu s příslušným obchodníkem v souvislosti s konkrétní odměnou a nikoli s PREMIO nebo provozovatelem obchodu. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že obchodníci jsou nezávislými dodavateli a nejsou zaměstnanci a zástupci PREMIO nebo provozovatele obchodu. PREMIO ani provozovatel obchodu neodpovídají za úkony, chyby, opomenutí, prohlášení, záruky, zranění, ztrátu, nehodu, prodlení nebo odchylku, k nimž může dojít v důsledku zavinění, nedbalosti či jinak, na straně tohoto obchodníka, resp. v souvislosti s konkrétní odměnou. PREMIO ani provozovatel obchodu vůči vám nenesou odpovědnost v souvislosti s jakýmikoli odměnami. Pokud to dovolují platné právní předpisy, PREMIO a provozovatel obchodu se tímto zbavují veškeré odpovědnosti za odměnu či jiné odpovědnosti související se smlouvou mezi vámi a obchodníkem.

Nastane-li nepravděpodobný případ, že vám obchodník není schopen poskytnout odměnu, kterou jste objednali, například pokud se obchodník dostane do platební neschopnosti, mohou PREMIO nebo provozovatel obchodu (ale nemusí) využít jiného obchodníka, aby vám byla poskytnuta stejná nebo podobná odměna. V takovém případě souhlasíte s tím, aby PREMIO nebo provozovatel obchodu poskytli vaše údaje tomuto náhradnímu obchodníkovi a aby vám tento obchodník přímo odměnu dodal.

7.2 Neexistence záruky

PREMIO a provozovatel obchodu nezaručují ani neprohlašují, že je obsah v katalogu odměn PREMIO nebo na jakékoli webové stránce propojené s webovou stránkou katalogu odměn PREMIO úplný a aktuální. PREMIO a provozovatel obchodu nemají povinnost aktualizovat jakýkoli obsah na webové stránce. PREMIO a provozovatel obchodu mohou kdykoli bez oznámení měnit obsah nebo provádět zlepšení či změny webové stránky. Informace, výrobky a popisy odměn a jiných služeb zveřejněných na webové stránce nebo na propojené webové stránce mohou obsahovat nepřesnosti nebo typografické chyby a v rozsahu povoleném právními předpisy se PREMIO a jeho provozovatel obchodu výslovně zříkají veškeré odpovědnosti za tyto nepřesnosti a chyby.

7.3 Omezení odpovědnosti

S ohledem na body 7.1 a 7.2 těchto podmínek souhlasíte s tím, že PREMIO, provozovatel obchodu a jejich přidružené podniky a jejich příslušní členové vedení, ředitelé, zaměstnanci či zástupci neponesou odpovědnost na základě smlouvy s obchodníkem, občanskoprávního deliktu, objektivní odpovědnosti či jinak za nepřímé, represivní, zvláštní, následné, náhodné nebo nepřímé škody (včetně mimo jiné ušlého zisku, nákladů na zajištění náhradní služby nebo ušlé příležitosti), které vyplývají nebo vznikají v souvislosti s používáním webové stránky či katalogu odměn PREMIO nebo s prodlením či nemožností používat tuto webovou stránku nebo propojenou webovou stránku, a to i tehdy, když si byli možnosti těchto škod vědomi. Toto omezení odpovědnosti zahrnuje mimo jiné přenos jakýchkoli virů, které mohou napadnout vaše zařízení, poruchu technického nebo elektronického zařízení či komunikačních linek, problémy s telefonem nebo s jiným vzájemným propojením, neoprávněný přístup, krádež, chyby operátora, stávku či jiné pracovní problémy nebo jakoukoli vyšší moc. PREMIO a provozovatel obchodu nemohou zaručit a nezaručují trvalý, nepřerušovaný nebo bezpečný přístup na webovou stránku či do katalogu odměn PREMIO.

7.4 Právní prostředky

PREMIO a provozovatel obchodu si vyhrazují právo využít veškerých právních prostředků, které jsou k dispozici ze zákona nebo podle spravedlivého nároku, v případě jakéhokoli zneužití webové stránky nebo katalogu odměn PREMIO či porušení těchto pravidel, včetně práva zablokovat přístup z konkrétní internetové adresy a zamezit vám v přístupu do katalogu odměn PREMIO.


8. Subkontrakty

Katalog odměn PREMIO je provozován společností Loylogic jménem PREMIO. Společnost Loylogic ani její části nejsou smluvní stranou žádné smlouvy s vámi a / nebo obchodníkem v souvislosti s Katalogem odměn PREMIO. Výslovně berete na vědomí a souhlasíte s tím, že žádná z těchto stran nebude mít vůči vám žádnou odpovědnost v maximálním rozsahu povoleném zákonem, a zejména, že omezení odpovědnosti podle bodu 7 výše se bude vztahovat na vás a některou z těchto stran.


9. Předměty práv duševního vlastnictví

Předměty práv duševního vlastnictví - zejména autorská díla, ochranné známky, patenty a vynálezy, designy, loga, znaky, vizuály, doménová jména (dále jen "předměty práv") zobrazené v obchodě s odměnami PREMIO a na webové stránce jsou majetkem PREMIO, provozovatele obchodu nebo případně obchodníka. Předměty práv nesmíte bez písemného souhlasu PREMIO, provozovatele obchodu nebo takové jiné oprávněné strany, která případně předměty práv vlastní, resp. jsou oprávněnými vykonavateli práv, používat k žádným účelům, včetně mimo jiné jejich použití jako metatagů na jiných stránkách či webových stránkách na internetu. Veškeré informace a obsah včetně softwarových programů dostupných na webové stránce nebo jejím prostřednictvím (dále jen "obsah") jsou chráněny autorským právem. Obsah, který je dostupný na webové stránce nebo jejím prostřednictvím, nesmíte upravovat, pozměňovat, kopírovat, šířit, předávat, zobrazovat, zveřejňovat, prodávat, udělovat k němu licence, vytvářet z něj odvozená díla nebo používat ke komerčním či veřejným účelům. Jste si vědomi toho, že se na vlastnosti a služby zpřístupněné prostřednictvím katalogu odměn PREMIO vztahuje jeden či více patentů, včetně mimo jiné: patentu Spojených států č. 7,698,185 a patentu Spojených států č. 8,533,083 společnosti Loylogic.


10. Aktualizace podmínek

Tyto podmínky mohou být příležitostně aktualizovány. Případné změny se stávají účinnými okamžikem, kdy umístíme podmínky na webovou stránku PREMIO. Upozorníme vás, pokud budou tyto změny podstatné, a jestliže to budou vyžadovat platné právní předpisy, získáme váš souhlas. Toto upozornění bude poskytnuto e-mailem nebo zveřejněním upozornění na změny na webové stránce.


11. Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí zákony Švýcarska. Tímto souhlasíte s výhradní jurisdikcí a místem soudů ve švýcarském Curychu ve všech sporech vzniklých v souvislosti s používáním těchto a souvisejících webových stránek. Jako spotřebiteli jsou pro vás závazná ustanovení zákonů České republiky. Nic z těchto podmínek, včetně odkazu na toto ustanovení, nemá vliv na vaše práva spotřebitele povinná a ustanovená českým právem.


Poslední aktualizace: 20. srpna 2020